0

סעודת שלושים – לפטירת הגה”ח רבי יואל כהן ז”ל (ח’ אלול תשפ”א)

באולם “אנשי ספרד”, בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק נשאו דברים * סיום מסכת יומא, תענית וששה סדרי משנה: הרב יהושע שלמה גרויז מחבר ספרי “אהבי יש” ו”קול צופיך” * הרב יצחק ביסטריצקי מרבני חסידי...

0

מעמד חנוכת הבית של ‘היכל מנחם’ – מאנסי והתוועדות ח”י אלול תשס”ח [לשמיעה בלבד]

דברי פתיחה: הגה”ח הרב גדלי’ אבערלאנדער, רב דבית מדרשנו מענינא דיומא: הגה”ח הרב שלום פאללאק, חבר הבד”ץ דשיכון סקווירא היכל מנחם מהו? הגה”ח הרב יעקב ליב אלטיין, יו”ר ‘היכל מנחם’ – בארא-פארק דברי ברכה:...

0

נחיצות לימוד החסידות – הרב יואל כהן ע”ה (ח”י אלול תשנ”ז) [ לשמיעה בלבד]

מלוה מלכה בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק לכבוד יום הולדת שני המאורות הגדולים כ”ק מורנו הבעש”ט נ”ע – ח”י אלול שנת נח”ת וכ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – ח”י אלול שנת קה”ת