התוועדות י”ט כסלו תשפ”א – הרב יוסף יצחק פלטיאל

יומא דהילולא של כ”ק המגיד ממעזריטש נ”ע – י”ט כסלו תקל”ג
וחג הגאולה של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – י”ט כסלו תקנ”ט

You may also like...

Leave a Reply