סעודת שלושים – לפטירת הגה”ח רבי יואל כהן ז”ל (ח’ אלול תשפ”א)

באולם “אנשי ספרד”, בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק

נשאו דברים
* סיום מסכת יומא, תענית וששה סדרי משנה: הרב יהושע שלמה גרויז מחבר ספרי “אהבי יש” ו”קול צופיך”
* הרב יצחק ביסטריצקי מרבני חסידי באיאן ודומ”ץ ב”בית תלמוד להוראה – קארלסבורג”, יושב ראש “מקוה USA”
* הרב גבריאל ציננער רב דקהל “נטעי גבריאל”, ומחבר ספרי “נטעי גבריאל”
* הרב יעקב ליב אלטיין עורך ראשי ספרי “חסידות מבוארת”, ויושב ראש”היכל מנחם” – בארא-פארק
* הרב יהודה ליב שפירא ראש ישיבה גדולה ליובאוויטש ד’מיאמי רבתי, ורב בית הכנסת “בית מנחם” מיאמי
* בהנחיית: הרב אהרן דוד גאנץ ר”מ בישיבת “תומכי תמימים ליובאוויטש” – מאריסטאון

You may also like...

Leave a Reply