רעיון קצר על פרשת השבוע ומועדי השנה – הרב יואל כהן ע”ה (מתעדכן)

באדיבות ‘מרכז אנ”ש’

פרשת כי תבא
מקור: לקוטי שיחות חלק ט’ עמוד 156–152

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת כי תצא
מקור: לקוטי שיחות חלק י”ט תצא ב’

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת שופטים (חודש אלול)
מקור: לקו”ש חי”ד ע’ 172 – 173

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת ראה
מקור: לקו”ש ח”ב ע’ 626

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת עקב
מקור: לקו”ש ח”ד פרקי אבות פ”ב

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת ואתחנן – שבת נחמו
מקור: לקו”ש ח”ד הוספות פ’ ואתחנן

פרשת דברים – שבת חזון
מקור: לקוטי שיחות חלק ד’

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת מטות-מסעי
לקוטי שיחות חלק ד, פ’ מטות

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת פינחס
מקור: לקוטי שיחות חלק ח, שיחה ב לפרשת בלק’

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת בלק
מקור: לקוטי שיחות חלק ד, שיחה לפרשת בלק

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת חוקת
מקור: לקוטי שיחות חלק ח, שיחה לפרשת חוקת, עמ’ 123

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת קרח [ג’ תמוז]
מקור: לקוטי שיחות חלק ד, שיחה לפרשת קרח

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת שלח
מקור: ש”פ שלח תשמ”ח ותשמ”ט

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת בהעלותך
מקור: לקו”ש חלק כ”ג בהעלותך א’

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת נשא
להרחבה: לקו”ש חלק ד’ חג השבועות אות ו’

חג השבועות
מקור: ד”ה רני ושמחי תשכ”ז (תו”מ – סה”מ מלוקט אדר-סיון) ובהערות 27, 28, 32

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת במדבר (שבת מברכים החודש סיון)
מקור: לקו”ש חלק כ”ח – ר”ח סיון

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת בהר-בחוקותי
מקור: תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק שלישי, ד”ה גל עיני תשל”ז

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

ל”ג בעומר
מקור: תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק שלישי, ד”ה גל עיני תשל”ז

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת אמור (ספירת העומר)
מקור: לקו”ש חלק ז’ ע’ 117

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת אחרי-קדושים
מקור: לקו”ש חלק ז’ ע’ 117

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת תזריע-מצורע
מקור: לקו”ש חלק ז’ תזריע ג

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת שמיני (פרקי אבות פרק א)
מקור: מאמר ד”ה להבין ענין תחיית המתים תשמ”ו

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

ימים האחרונים דחג הפסח

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

ימים הראשונים דחג הפסח
מקור: לקוטי שיחות כרך כו, עמ’ 43

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת צו – שבת הגדול
מקור: ספר השיחות תשמ”ט, ח”א, ע’ 384

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת ויקרא
מקור: לקוטי שיחות ח”ג פרשת ויקרא

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת ויקהל-פקודי, פרשת החודש
מקור: לקוטי שיחות ח”א פרשת ויקהל

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת כי תשא, פרשת פרה
מקור: לקוטי שיחות חט”ו, ע’ 381; תו”מ – ספר המאמרים מלוקט חלק ראשון, ע’ רמג

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת תצוה, פרשת זכור
מקור: מאמר ד”ה זכור תשח”י; לקו”ש ח”ו ע’ 104-105

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת תרומה
מקור: לקוטי שיחות, חלק ג, פרשת תרומה

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת משפטים
מקור: תו”מ – ספר המאמרים מלוקט חלק שלשי (אדר-סיון), ע’ 18; לקו”ש חט”ו, ע’ 1

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת יתרו
מקור: לקו”ש חלק ו’, שיחה ב לפרשת יתרו (הערה 35)

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת בשלח
מקור: לקו”ש חלק ו’, שיחה ליו”ד שבט

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת בא
מקור: לקו”ש חלק כו, ע’ נט

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת וארא
מקור: לקו”ש חלק ו, ע’ מו

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת שמות
מקור: לקו”ש חלק ו, שמות ג

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת ויחי
מקור: לקו”ש חלק א’ פרשת ויחי

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת ויגש
מקור: תורה אור ר”פ ויגש

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת מקץ (חנוכה)
מקור: ד”ה ת”ר מצות נר חנוכה תשל”ח

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת וישב (י”ט כסלו)
מקור: רשימות חוברת כ”ב; ד”ה פדה בשלום תשכ”ו (סה”מ מלוקט חלק שני)

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת וישלח (י”ט כסלו)
מקור: לקוטי שיחות חלק כ’, ע’180

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת ויצא
מקור: לקו”ש חלק ה’, ע’ 129; חלק ז, ע’ קלה-קלז

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת תולדות
מקור: שיחת ש”פ תולדות תשכ”ה – לקו”ש חלק ה’ בהוספות

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת חיי שרה
מקור: לקוטי שיחות חלק ה’, ע’ 338; לקוטי שיחות חלק כ”ה, ע’ 145

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת וירא
מקור: לקוטי שיחות חלק כ’, וירא ג

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת לך לך
מקור: לקוטי שיחות חלק כ”ה ע’ 47

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת נח
מקור: לקוטי שיחות חלק י’ נח ב’

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

סוכות
מקור: לקוטי שיחות חלק ב עמ’ 420, עמ’ 425

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

יום כיפור – שבת שובה
מקור: לקוטי שיחות חלק ד עמ’ 1149; תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק ראשון עמ’ 74

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

ראש השנה
מקור: לקוטי שיחות חלק ל”ט, הוספות – אגרת התשובה ב’

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

You may also like...

Leave a Reply