רעיון קצר על פרשת השבוע ומועדי השנה – הרב יואל כהן ע”ה (מתעדכן)

באדיבות ‘מרכז אנ”ש’

פרשת ויצא
מקור: לקו”ש חלק ה’, ע’ 129; חלק ז, ע’ קלה-קלז

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת תולדות
מקור: שיחת ש”פ תולדות תשכ”ה – לקו”ש חלק ה’ בהוספות

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת חיי שרה
מקור: לקוטי שיחות חלק ה’, ע’ 338; לקוטי שיחות חלק כ”ה, ע’ 145

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת וירא
מקור: לקוטי שיחות חלק כ’, וירא ג

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת לך לך
מקור: לקוטי שיחות חלק כ”ה ע’ 47

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת נח
מקור: לקוטי שיחות חלק י’ נח ב’

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

סוכות (פרשת האזינו)
מקור: לקוטי שיחות חלק ב עמ’ 420, עמ’ 425

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

יום כיפור (פרשת וילך)
מקור: לקוטי שיחות חלק ד עמ’ 1149; תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק ראשון עמ’ 74

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת ניצבים
מקור: לקוטי שיחות חלק ל”ט, הוספות – אגרת התשובה ב’

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת כי תבא
מקור: לקוטי שיחות חלק ט ע’ 152

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת כי תצא
מקור: שיעורים בספר התניא ע’ 1102 ואילך, לקוטי שיחות חלק ל”ט ע’ 123

פרשת שופטים
מקור: שיעורים בספר התניא ע’ 1102 ואילך, לקוטי שיחות חלק ל”ט ע’ 123

פרשת ראה
מקור: לקו”ש חלק ט – תבא ב’ – אות י”ד ואילך

פרשת עקב
מקור: לקו”ש ח”ד פרקי אבות פ”ב

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת ואתחנן
מקור: לקו”ש ח”ד הוספות פ’ ואתחנן

פרשת דברים
מקור: לקוטי שיחות חלק ד, פ’ מטות

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת מטות-מסעי
מקור: לקוטי שיחות חלק ד, פ’ מטות

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת פינחס
מקור: לקוטי שיחות חלק ח, שיחה ב לפרשת בלק

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת בלק
מקור: לקוטי שיחות חלק ד, שיחה לפרשת בלק

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת חוקת
מקור: לקוטי שיחות חלק ח, שיחה לפרשת חוקת, עמ’ 123

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת קרח [ג’ תמוז]
מקור: לקוטי שיחות חלק ד, שיחה לפרשת קרח

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת שלח
להרחבה: ש”פ שלח תשמ”ח ותשמ”ט

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

פרשת בהעלתך
להרחבה: לקו”ש חלק כ”ג בהעלותך א

פרשת נשא
להרחבה: לקו”ש חלק ד’ חג השבועות אות ו’

חג השבועות
להרחבה: ד”ה רני ושמחי תשכ”ז (סה”מ מלוקט אדר-סיון) ובהערות 27, 28, 32

להורדת הרעיון כתוב באנגלית לחצו כאן

You may also like...

Leave a Reply