0

סעודת שלושים – לפטירת הגה”ח רבי יואל כהן ז”ל (ח’ אלול תשפ”א)

באולם “אנשי ספרד”, בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק נשאו דברים * סיום מסכת יומא, תענית וששה סדרי משנה: הרב יהושע שלמה גרויז מחבר ספרי “אהבי יש” ו”קול צופיך” * הרב יצחק ביסטריצקי מרבני חסידי...

0

מאמר זאת חוקת התורה תשכ”ט – הרב מאיר שלמה קפלן (9 שיעורים)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק רביעי, עמ’ כב להורדת המאמר לחצו כאן לכבוד ג’ תמוז – יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע (תשע”ט) בבית מדרש “בית מנחם” בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק

0

ההבדל בין עבודת הבירורים לעבודת הניסיונות – הרב יוסף קליין

על פי המבואר במאמרים ד”ה נתת ליראיך תשי”א – תשל”ו לכבוד י”ב תמוז – חג הגאולה של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע (תש”פ) בבית מדרש “בית מנחם” בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק

0

נחיצות לימוד החסידות – הרב יואל כהן ע”ה (ח”י אלול תשנ”ז) [לשמיעה בלבד]

מלוה מלכה בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק לכבוד יום הולדת שני המאורות הגדולים כ”ק מורנו הבעש”ט נ”ע – ח”י אלול שנת נח”ת וכ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – ח”י אלול שנת קה”ת