התוועדות יו”ד שבט – 70 שנה – תש”י-תש”פ – הרב יוסף יצחק גורעוויטש

יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע
ויום התחלת נשיאות של כ”ק אדמו”ר זי”ע

You may also like...

Leave a Reply