0

נחיצות לימוד החסידות – הרב יואל כהן ע”ה (ח”י אלול תשנ”ז) [לשמיעה בלבד]

מלוה מלכה בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק לכבוד יום הולדת שני המאורות הגדולים כ”ק מורנו הבעש”ט נ”ע – ח”י אלול שנת נח”ת וכ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – ח”י אלול שנת קה”ת

0

רעיא מהימנא: זן ומפרנס את ישראל בענין האמונה – הרב יואל כהן ע”ה (ג’ תמוז תשנ”ה) [לשמיעה בלבד]

משא מאלף בכינוס מיוחד, באירגון בית חב”ד אנטווערפן לכבוד יום הגדול והקדוש, יומא דהילולא רבא הראשון של כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע