0

התוועדות י”א אלול תשס”ה – הרב יואל כהן ע”ה [לשמיעה בלבד]

לכבוד יום הולדת שני המאורות הגדולים כ”ק מורנו הבעש”ט נ”ע – ח”י אלול שנת נח”ת וכ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – ח”י אלול שנת קה”ת

0

מלוה מלכה לכבוד י”ט כסלו תשס”א [לשמיעה בלבד]

יומא דהילולא של כ”ק המגיד ממעזריטש נ”ע – י”ט כסלו תקל”ג וחג הגאולה של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – י”ט כסלו תקנ”ט באולם ישיבה ד’ספרינג וואלי, באירגון ‘היכל מנחם’ – מאנסי