המשך תער”ב חלק ב [מאמרים לב-נו] – הרב לימא וילהעלם (מתעדכן)

כל יום שני 9:45-10:45 בערב

להמשך תער”ב חלק ראשון לחצו כאן

להורדת השיעורים בפורמט MP3
לחצו כאן

להורדת חוברת המאמרים:
“ויקח קרח”, “זאת חקת”, “כי מראש צורים”, “וידבר וגו’ פיחס” לחצו כאן
“ועשית חג שבועות”, “אנכי הוי’ אלקיך”, “ואשים דברי בפיך”, “בהעלותך את הנרות” לחצו כאן

222 – ד”ה זאת חוקת תרע”ג (יום שני פרשת וישלח תשפ”ב)

221 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמד] (יום שני פרשת ויצא תשפ”ב)

220 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמג] (יום שני פרשת תולדות תשפ”ב)

219 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמג] (יום שני פרשת וירא תשפ”ב)

218 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמב] (יום שני פרשת לך לך תשפ”ב)

217 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמב] (יום שני פרשת נח תשפ”ב)

216 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמא] (יום שני פרשת נצבים תשפ”א)

215 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קמ], והתחלת ד”ה ויקח קרח (יום שני פרשת כי תבא תשפ”א)

214 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קלט] (יום שני פרשת כי תצא תשפ”א)
הוקלט רק חלק, ואיתכם הסליחה

213 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קלח] (יום שני פרשת שופטים תשפ”א)

212 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קלח] (יום שני פרשת ראה תשפ”א)

211 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קלז] (יום שני פרשת עקב תשפ”א)

210 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קלז] (יום שני פרשת ואתחנן תשפ”א)

209 – ד”ה ואשים דברי בפיך תרע”ג [פרק קלו] (יום שני פרשת דברים תשפ”א)

208 – ד”ה ואשים דברי בפיך תרע”ג [פרק קלה] (יום שני פרשת מטות-מסעי תשפ”א)

207 – ד”ה ואשים דברי בפיך תרע”ג [פרק קלד] (יום שני פרשת פינחס תשפ”א)

206 – ד”ה ואשים דברי בפיך תרע”ג (יום שני פרשת בלק תשפ”א)

205 – ד”ה אנכי ה’ אלקיך תרע”ג [פרק קלג ח”ב] (יום שני פרשת חוקת תשפ”א)

204 – ד”ה אנכי ה’ אלקיך תרע”ג [פרק קלג ח”א] (יום שני פרשת קורח תשפ”א)

203 – ד”ה אנכי ה’ אלקיך תרע”ג [פרק קלב] (יום שני פרשת שלח תשפ”א)

202 – ד”ה אנכי ה’ אלקיך תרע”ג [פרק קלא] (יום שני פרשת בהעלותך תשפ”א)

מסיבות טכניות, לא הוקלט השיעור, ואתכם הסליחה

201 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג [פרק קל] (יום שני פרשת במדבר תשפ”א)

200 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג [פרק קל] (יום שני פרשת בהר-בחוקותי תשפ”א)

199 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג [פרק קכט] (יום שני פרשת אמור תשפ”א)

198 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג [פרק קכח] (יום שני פרשת אחרי-קדושים תשפ”א)

197 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג (יום שני פרשת תזריע-מצורע תשפ”א)

196 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג (יום שני פרשת שמיני תשפ”א)

You may also like...

Leave a Reply