המשך בשעה שהקדימו תער”ב חלק ב [מאמרים לב-נו] – הרב לימא וילהעלם (מתעדכן)

כל יום שני 9:45-10:45 בערב

להמשך תער”ב חלק ראשון לחצו כאן

להורדת השיעורים בפורמט MP3
לחצו כאן

להורדת חוברת המאמרים:
“וידבר וגו’ המטות”, “אלה מסעי”, “אלה הדברים” לחצו כאן
“ויקח קרח”, “זאת חקת”, “כי מראש צורים”, “וידבר וגו’ פינחס” לחצו כאן
“ועשית חג שבועות”, “אנכי הוי’ אלקיך”, “ואשים דברי בפיך”, “בהעלותך את הנרות” לחצו כאן

263 – ד”ה אלה הדברים תרע”ג [פרק קסו] (יום שני פרשת תולדות תשפ”ג, שנת הקהל)

262 – ד”ה אלה הדברים תרע”ג [פרק קסו] (יום שני פרשת וירא תשפ”ג, שנת הקהל)

261 – ד”ה אלה הדברים תרע”ג [פרק קסו] (יום שני פרשת לך לך תשפ”ג, שנת הקהל)

260 – ד”ה אלה הדברים תרע”ג [פרק קסה] (יום שני פרשת נח תשפ”ג, שנת הקהל)

259 – ד”ה אלה הדברים תרע”ג [פרק קסה] (יום שני פרשת נצבים תשפ”ב)

258 – ד”ה אלה מסעי תרע”ג [פרק קסד] (יום שני פרשת כי תבא תשפ”ב)

257 – ד”ה אלה מסעי תרע”ג [פרק קסד] (יום שני פרשת כי תצא תשפ”ב)

256 – ד”ה אלה מסעי תרע”ג [פרק קסג] (יום שני פרשת שופטים תשפ”ב)

255 – ד”ה אלה מסעי תרע”ג [פרק קסג] (יום שני פרשת ראה תשפ”ב)

254 – ד”ה אלה מסעי תרע”ג [פרק קסג] (יום שני פרשת עקב תשפ”ב)

253 – ד”ה אלה מסעי תרע”ג [פרק קסב] (יום שני פרשת ואתחנן תשפ”ב)

252 – ד”ה אלה מסעי תרע”ג (יום שני פרשת דברים תשפ”ב)

251 – ד”ה וידבר וגו’ המטות תרע”ג [פרק קסא] (יום שני פרשת מטות-מסעי תשפ”ב)

250 – ד”ה וידבר וגו’ המטות תרע”ג [פרק קס] (יום שני פרשת פינחס תשפ”ב)
מסיבות טכניות, אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

249 – ד”ה וידבר וגו’ המטות תרע”ג [פרק קס] (יום שני פרשת חוקת תשפ”ב)

248 – ד”ה וידבר וגו’ המטות תרע”ג [פרק קנט] (יום שני פרשת קרח תשפ”ב)

247 – ד”ה וידבר וגו’ המטות תרע”ג [פרק קנט] (יום שני פרשת שלח תשפ”ב)

246 – ד”ה וידבר וגו’ המטות תרע”ג [פרק קנח] (יום שני פרשת בהעלותך תשפ”ב)

245 – ד”ה וידבר וגו’ המטות תרע”ג [פרק קנח] (יום שני פרשת במדבר תשפ”ב)

244 – ד”ה וידבר וגו’ המטות תרע”ג [פרק קנח] (יום שני פרשת בחוקותי תשפ”ב)

243 – ד”ה וידבר וגו’ פינחס [פרק קנז] וד”ה וידבר וגו’ המטות תרע”ג (יום שני פרשת בהר תשפ”ב)

242 – ד”ה וידבר וגו’ פינחס תרע”ג [פרק קנז] (יום שני פרשת אמור תשפ”ב)

241 – ד”ה וידבר וגו’ פינחס תרע”ג [פרק קנו] (יום שני פרשת קדושים תשפ”ב)
מסיבות טכניות, אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

240 – ד”ה וידבר וגו’ פינחס תרע”ג [פרק קנה] (יום שני פרשת אחרי תשפ”ב)

239 – ד”ה וידבר וגו’ פינחס תרע”ג [פרק קנה] (יום שני פרשת מצורע תשפ”ב)

238 – ד”ה וידבר וגו’ פינחס תרע”ג [פרק קנד] (יום שני פרשת תזריע תשפ”ב)

237 – ד”ה וידבר וגו’ פינחס תרע”ג [פרק קנג] (יום שני פרשת שמיני תשפ”ב)

236 – ד”ה וידבר וגו’ פינחס תרע”ג [פרק קנג] (יום שני פרשת ויקרא תשפ”ב)

235 – ד”ה וידבר וגו’ פינחס תרע”ג [פרק קנג] (יום שני פרשת פקודי תשפ”ב)

234 – ד”ה כי מראש צורים תרע”ג [פרק קנב] (יום שני פרשת ויקהל תשפ”ב)

233 – ד”ה כי מראש צורים תרע”ג [פרק קנא] (יום שני פרשת כי תשא תשפ”ב)

232 – ד”ה כי מראש צורים תרע”ג [פרק קנא] (יום שני פרשת תצוה תשפ”ב)

231 – ד”ה כי מראש צורים תרע”ג [פרק קנא] (יום שני פרשת תרומה תשפ”ב)

230 – ד”ה כי מראש צורים תרע”ג [פרק קנ] (יום שני פרשת משפטים תשפ”ב)

229 – ד”ה כי מראש צורים תרע”ג [פרק קנ] (יום שני פרשת יתרו תשפ”ב)

228 – ד”ה כי מראש צורים תרע”ג [פרק קנ] (יום שני פרשת בשלח תשפ”ב)

227 – ד”ה כי מראש צורים תרע”ג [פרק קמט] (יום שני פרשת בא תשפ”ב)

226 – ד”ה זאת חוקת תרע”ג [פרק קמח] (יום שני פרשת וארא תשפ”ב)

225 – ד”ה זאת חוקת תרע”ג [פרק קמח] (יום שני פרשת שמות תשפ”ב)

224 – ד”ה זאת חוקת תרע”ג [פרק קמז] (יום שני פרשת ויחי תשפ”ב)

223 – ד”ה זאת חוקת תרע”ג [פרק קמו] (יום שני פרשת ויגש תשפ”ב)

222 – ד”ה זאת חוקת תרע”ג (יום שני פרשת וישלח תשפ”ב)

221 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמד] (יום שני פרשת ויצא תשפ”ב)

220 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמג] (יום שני פרשת תולדות תשפ”ב)

219 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמג] (יום שני פרשת וירא תשפ”ב)

218 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמב] (יום שני פרשת לך לך תשפ”ב)

217 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמב] (יום שני פרשת נח תשפ”ב)

216 – ד”ה ויקח קרח תרע”ג [פרק קמא] (יום שני פרשת נצבים תשפ”א)

215 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קמ], והתחלת ד”ה ויקח קרח (יום שני פרשת כי תבא תשפ”א)

214 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קלט] (יום שני פרשת כי תצא תשפ”א)
הוקלט רק חלק, ואיתכם הסליחה

213 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קלח] (יום שני פרשת שופטים תשפ”א)

212 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קלח] (יום שני פרשת ראה תשפ”א)

211 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קלז] (יום שני פרשת עקב תשפ”א)

210 – ד”ה בהעלותך את הנרות תרע”ג [פרק קלז] (יום שני פרשת ואתחנן תשפ”א)

209 – ד”ה ואשים דברי בפיך תרע”ג [פרק קלו] (יום שני פרשת דברים תשפ”א)

208 – ד”ה ואשים דברי בפיך תרע”ג [פרק קלה] (יום שני פרשת מטות-מסעי תשפ”א)

207 – ד”ה ואשים דברי בפיך תרע”ג [פרק קלד] (יום שני פרשת פינחס תשפ”א)

206 – ד”ה ואשים דברי בפיך תרע”ג (יום שני פרשת בלק תשפ”א)

205 – ד”ה אנכי ה’ אלקיך תרע”ג [פרק קלג ח”ב] (יום שני פרשת חוקת תשפ”א)

204 – ד”ה אנכי ה’ אלקיך תרע”ג [פרק קלג ח”א] (יום שני פרשת קורח תשפ”א)

203 – ד”ה אנכי ה’ אלקיך תרע”ג [פרק קלב] (יום שני פרשת שלח תשפ”א)

202 – ד”ה אנכי ה’ אלקיך תרע”ג [פרק קלא] (יום שני פרשת בהעלותך תשפ”א)

מסיבות טכניות, לא הוקלט השיעור, ואתכם הסליחה

201 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג [פרק קל] (יום שני פרשת במדבר תשפ”א)

200 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג [פרק קל] (יום שני פרשת בהר-בחוקותי תשפ”א)

199 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג [פרק קכט] (יום שני פרשת אמור תשפ”א)

198 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג [פרק קכח] (יום שני פרשת אחרי-קדושים תשפ”א)

197 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג (יום שני פרשת תזריע-מצורע תשפ”א)

196 – ד”ה ועשית חג שבועות תרע”ג (יום שני פרשת שמיני תשפ”א)

You may also like...

Leave a Reply