המשך תער”ב – הרב לימא וילהעלם (מתעדכן)

כל יום שני 9:45-10:45 בערב

להורדת חוברת המאמרים:

“זה היום תחילת מעשיך”, “אני לדודי ודודי לי”, “שובה ישראל” לחצו כאן

מאמרים ד”ה “ובראשי חדשיכם”, “וידבר משה אל ראשי המטות”,

“ציון במשפט תפדה”, “נחמו נחמו עמי” לחצו כאן

מאמרים ד”ה “שלח לך אנשים”, “כל מחלוקת שהיא לשם שמים”,

“זאת חקת התורה”, “מי מנה עפר יעקב” לחצו כאן

מאמרים ד”ה “בשעה שהקדימו”, “עוטה אור כשלמה”,

“ויחן שם ישראל”, “נשא את ראש בני גרשון” לחצו כאן

מאמר ד”ה “אתם נצבים” לחצו כאן

מאמרים ד”ה “ועתה ישראל”, “שופטים ושוטרים”,

“כי תצא” ו”והיה כי תבוא” לחצו כאן

להורדת כל השיעורים לחצו כאן

126 – ד”ה שובה ישראל תרע”ג (יום שני פרשת חקת)

125 – ד”ה שובה ישראל תרע”ג (יום שני פרשת קרח)

124 – ד”ה שובה ישראל תרע”ג (יום שני פרשת שלח)

123 – ד”ה שובה ישראל תרע”ג (יום שני פרשת בהעלותך)

122 – ד”ה אני לדודי ודודי לי תרע”ג (יום שני פרשת במדבר)

121 – ד”ה אני לדודי ודודי לי תרע”ג (יום שני פרשת בחוקותי)

120 – ד”ה אני לדודי ודודי לי תרע”ג (יום שני פרשת בהר)

119 – ד”ה אני לדודי ודודי לי תרע”ג (יום שני פרשת אמור)

118 – ד”ה אני לדודי ודודי לי תרע”ג (יום שני פרשת קדושים) להורדה

117 – ד”ה אני לדודי ודודי לי תרע”ג (יום שני פרשת אחרי) להורדה

116 – ד”ה זה היום תחילת מעשיך תרע”ג (יום שני פרשת שמיני) להורדה

115 – ד”ה זה היום תחילת מעשיך תרע”ג (יום שני פרשת שמיני) להורדה

114 – ד”ה זה היום תחילת מעשיך תרע”ג (יום שני פרשת צו) להורדה

113 – ד”ה זה היום תחילת מעשיך תרע”ג (יום שני פרשת ויקרא) להורדה

112 – ד”ה זה היום תחילת מעשיך תרע”ג (יום שני פרשת פקודי) להורדה

111 – ד”ה זה היום תחילת מעשיך תרע”ג (יום שני פרשת ויקהל) להורדה

110 – ד”ה נחמו נחמו עמי תער”ב (יום שני פרשת כי תשא) להורדה

109 – ד”ה נחמו נחמו עמי תער”ב (יום שני פרשת תצוה) להורדה

108 – ד”ה נחמו נחמו עמי תער”ב (יום שני פרשת תרומה) להורדה

107 – ד”ה נחמו נחמו עמי תער”ב (יום שני פרשת משפטים) להורדה

106 – ד”ה נחמו נחמו עמי תער”ב (יום שני פרשת יתרו) להורדה

105 – ד”ה ציון במשפט תפדה – נחמו נחמו עמי תער”ב (יום שני פרשת בשלח) להורדה

104 – ד”ה ציון במשפט תפדה תער”ב (יום שני פרשת בא) להורדה

103 – ד”ה ציון במשפט תפדה תער”ב (יום שני פרשת ויחי) להורדה

102 – ד”ה ציון במשפט תפדה תער”ב (יום שני פרשת ויגש) להורדה

101 – ד”ה ציון במשפט תפדה תער”ב (יום שני פרשת וישלח) להורדה

100 – ד”ה ציון במשפט תפדה תער”ב (יום שני פרשת ויצא) להורדה

99 – ד”ה וידבר משה אל ראשי המטות תער”ב (יום שני פרשת תולדות) להורדה

98 – ד”ה וידבר משה אל ראשי המטות תער”ב (יום שני פרשת חיי שרה) להורדה

97 – ד”ה וידבר משה אל ראשי המטות תער”ב (יום שני פרשת וירא) להורדה

96 – ד”ה וידבר משה אל ראשי המטות תער”ב (יום שני פרשת לך לך) להורדה

95 – ד”ה וידבר משה אל ראשי המטות תער”ב להורדה

94 – ד”ה וידבר משה אל ראשי המטות תער”ב להורדה

93 – ד”ה ובראשי חדשיכם – וידבר משה אל ראשי המטות תער”ב להורדה

92 – ד”ה ובראשי חדשיכם תער”ב להורדה

91 – ד”ה ובראשי חדשיכם תער”ב להורדה

90 – ד”ה ובראשי חדשיכם תער”ב להורדה

89 – ד”ה ובראשי חדשיכם תער”ב להורדה

88 – ד”ה ובראשי חדשיכם תער”ב להורדה

87 – ד”ה ובראשי חדשיכם תער”ב להורדה

86 – ד”ה ובראשי חדשיכם תער”ב להורדה

85 – ד”ה ובראשי חדשיכם תער”ב להורדה

84 – ד”ה ובראשי חדשיכם תער”ב להורדה

83 – ד”ה מי מנה עפר יעקב תער”ב להורדה

82 – ד”ה מי מנה עפר יעקב תער”ב להורדה

81 – ד”ה מי מנה עפר יעקב תער”ב להורדה

80 – ד”ה מי מנה עפר יעקב תער”ב להורדה

79 – ד”ה זאת חוקת התורה – מי מנה עפר יעקב תער”ב להורדה

78 – ד”ה זאת חוקת התורה תער”ב להורדה

77 – ד”ה זאת חוקת התורה תער”ב להורדה

76 – ד”ה זאת חוקת התורה תער”ב להורדה

75 – ד”ה זאת חוקת התורה תער”ב להורדה

74 – ד”ה כל מחלוקת שהיא לשם שמים תער”ב להורדה

73 – ד”ה כל מחלוקת שהיא לשם שמים תער”ב להורדה

72 – ד”ה כל מחלוקת שהיא לשם שמים תער”ב להורדה

71 – ד”ה כל מחלוקת שהיא לשם שמים תער”ב להורדה

70 – ד”ה כל מחלוקת שהיא לשם שמים תער”ב להורדה

69 – ד”ה כל מחלוקת שהיא לשם שמים תער”ב להורדה

68 – ד”ה שלח לך אנשים תער”ב להורדה

67 – ד”ה שלח לך אנשים תער”ב להורדה

66 – ד”ה שלח לך אנשים תער”ב להורדה

65 – ד”ה שלח לך אנשים תער”ב להורדה

64 – ד”ה שלח לך אנשים תער”ב להורדה

63 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

62 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

61 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

60 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

59 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

58 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

57 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

56 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

55 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

54 – ד”ה ויחן שם ישראל – נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

53 – ד”ה ויחן שם ישראל תער”ב להורדה

52 – ד”ה ויחן שם ישראל תער”ב להורדה

51 – ד”ה ויחן שם ישראל תער”ב להורדה

50 – ד”ה ויחן שם ישראל תער”ב להורדה

49 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

48 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

47 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

46 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

45 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

44 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

43 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

42 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

41 – ד”ה בשעה שהקדימו תער”ב להורדה

40 – ד”ה בשעה שהקדימו תער”ב להורדה

39 – ד”ה בשעה שהקדימו תער”ב להורדה

38 – ד”ה בשעה שהקדימו תער”ב להורדה

37 – ד”ה אתם נצבים – בשעה שהקדימו תער”ב להורדה

36 – ד”ה אתם נצבים תער”ב להורדה

35 – ד”ה אתם נצבים תער”ב להורדה

34 – ד”ה אתם נצבים תער”ב להורדה

33 – ד”ה אתם נצבים תער”ב להורדה

32 – ד”ה והיה כי תבא – אתם נצבים תער”ב להורדה

31 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

30 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

29 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

28 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

27 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

26 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

25 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

24 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

23 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

22 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

21 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

20 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

19 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

18 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

17 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

16 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

15 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

14 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

13 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

12 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

11 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

10 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

9 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

8 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

7 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

6 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

5 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

4 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

3 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

2 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

1 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

You may also like...

Leave a Reply