התוועדות ח”י אלול תשפ”ג, שנת הקהל – הרב שלום חריטאנאוו

יום הולדת שני המאורות הגדולים
כ”ק מורנו הבעש”ט נ”ע – ח”י אלול שנת נח”ת
וכ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – ח”י אלול שנת קה”ת

You may also like...

Leave a Reply