0

התוועדות ח”י אלול תשפ”ג, שנת הקהל – הרב חיים שלום דייטש

יום הולדת שני המאורות הגדולים כ”ק מורנו הבעש”ט נ”ע – ח”י אלול שנת נח”ת וכ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – ח”י אלול שנת קה”ת שידור חי מהתוועדות חסידים בבית מדרש “מעייני ישראל”...