התוועדות י”ב-י”ג תמוז תשפ”ב – הרב לימא ווילהעלם

לכבוד יום ההולדת של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע – י”ב תמוז תר”מ
וחג הגאולה שלו – ממאסרו על הפצת היהדות ברוסיה הסובייטית – י”ב-י”ג תמוז תרפ”ז

You may also like...

Leave a Reply