אני מאמין . . הוא ראשון והוא אחרון – הרב נתן גוראריה (כ”ו ניסן תשע”ב)

You may also like...

Leave a Reply