מלוה מלכה לכבוד י”ט כסלו תשפ”ב

יומא דהילולא של כ”ק המגיד ממעזריטש נ”ע – י”ט כסלו תקל”ג
וחג הגאולה של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – י”ט כסלו תקנ”ט

באולם ווילחאוויץ, באירגון ‘היכל מנחם’ – מאנסי

ניגונים: “אמר ה’ ליעקב”, “המבדיל בין קודש לחול” וניגון שמחה – מקהלת האחים

חגיגת י”ט כסלו – המנחה הרב אפרים מינץ

עבודה פנימית – הרב יוסף קליין

ניגונים: “פדה בשלום נפשי”, ניגון שמחה (“הננו מביא אותם”), ניגון לר’ אברהם חאריטאנאוו מניקאלאיעוו (“יחדשהו”) [דער קרעמענטשוג’ער ניגון] – מקהלת האחים

המנחה הרב אפרים מינץ

תורת הבעש”ט מחיה מתים בגוף ובנפש – הרה”צ ר’ פינחס חיים גרינוואלד

ניגונים: ניגון התוועדות, ניגון התוועדות מחסידי וויטעבסק – מקהלת האחים

המנחה הרב אפרים מינץ

לחזות בנועם ה’ ע”י לימוד תורת החסידות – הרה”ח ר’ צבי טלזנר

ניגונים: ניגון הכנה – לכ”ק אדמו”ר מוהרש”ב נ”ע, ניגון ד’ בבות – לכ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, “ניע זוריצי כלאפצי” – לחסידי כ”ק אדמו”ר האמצעי נ”ע, וניגוני ריקוד

התוועדות חסידית עם הרה”ח ר’ צבי טלזנר

You may also like...

Leave a Reply