ספר התניא [שיעור לבחורים] – הרב מענדל הכהן פערלאוו (מתעדכן)

כל עש”ק (בקיץ) 2:15-3:00

להורדת הספר לחצו כאן

שיעור 83 – עש”ק פר’ חוקת תשע”ט

שיעור 82 – עש”ק פר’ קרח תשע”ט

שיעור 81 – עש”ק פר’ נשא תשע”ט

שיעור 80 – עש”ק פר’ במדבר תשע”ט

שיעור 79 – עש”ק פר’ בהר תשע”ט

שיעור 78 – עש”ק פר’ אמור תשע”ט

שיעור 77 – עש”ק פר’ קדושים תשע”ט

שיעור 76 – עש”ק פר’ אחרי תשע”ט

שיעור 75 – עש”ק פר’ מצורע תשע”ט

שיעור 74 – עש”ק פר’ תזריע תשע”ט

שיעור 73 – עש”ק פר’ שמיני תשע”ט

שיעור 72 – עש”ק פר’ צו תשע”ט

שיעור 71 – עש”ק פר’ ויקרא תשע”ט

שיעור 70 – עש”ק פר’ פקודי תשע”ט

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור ותחילת השיעור חסר, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 69 – מוצש”ק פר’ ויקהל תשע”ט

שיעור 68 – מוצש”ק פר’ תצוה תשע”ט

שיעור 67 – מוצש”ק פר’ משפטים תשע”ט

שיעור 66 – מוצש”ק פר’ יתרו תשע”ט

שיעור 65 – מוצש”ק פר’ בשלח תשע”ט

שיעור 64 – מוצש”ק פר’ בא תשע”ט

שיעור 63 – מוצש”ק פר’ וארא תשע”ט

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 62 – מוצש”ק פר’ שמות תשע”ט

שיעור 61 – מוצש”ק פר’ ויחי תשע”ט

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 60 – מוצש”ק פר’ ויגש תשע”ט

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 59 – מוצש”ק פר’ וישלח תשע”ט

שיעור 58 – מוצש”ק פר’ ויצא תשע”ט

שיעור 57 – מוצש”ק פר’ תולדות תשע”ט

שיעור 56 – עש”ק פר’ וירא תשע”ט

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 55 – עש”ק פר’ לך לך תשע”ט

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 54 – עש”ק פר’ נח תשע”ט

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 53 – עש”ק פר’ בראשית תשע”ט

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 52 – עש”ק פר’ וילך תשע”ח

שיעור 51 – עש”ק פר’ נצבים תשע”ח

שיעור 50 – עש”ק פר’ כי תבא תשע”ח

שיעור 49 – עש”ק פר’ כי תצא תשע”ח

שיעור 48 – עש”ק פר’ שופטים תשע”ח

שיעור 47 – עש”ק פר’ ראה תשע”ח

שיעור 46 – עש”ק פר’ עקב תשע”ח

שיעור 45 – עש”ק פר’ ואתחנן תשע”ח

שיעור 44 – עש”ק פר’ דברים תשע”ח

שיעור 43 – עש”ק פר’ מטות-מסעי תשע”ח

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 42 – עש”ק פר’ פינחס תשע”ח

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 41 – עש”ק פר’ בלק תשע”ח

שיעור 40 – עש”ק פר’ חקת תשע”ח

שיעור 39 – עש”ק פר’ קרח תשע”ח

שיעור 38 – עש”ק פר’ שלח תשע”ח

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 37 – עש”ק פר’ בהעלתותך תשע”ח

שיעור 36 – עש”ק פר’ נשא תשע”ח

שיעור 35 – עש”ק פר’ במדבר תשע”ח

שיעור 34 – עש”ק פר’ אמור תשע”ח

שיעור 33 – עש”ק פר’ אחרי-קדושים תשע”ח

שיעור 32 – עש”ק פר’ תזריע-מצורע תשע”ח

שיעור 31 – עש”ק פר’ שמיני תשע”ח

שיעור 30 – עש”ק פר’ צו תשע”ח

שיעור 29 – עש”ק פר’ ויקהל-פקודי תשע”ח

שיעור 28 – מוצש”ק פר’ כי תשא תשע”ח

שיעור 27 – מוצש”ק פר’ תצוה תשע”ח

שיעור 26 – מוצש”ק פר’ תרומה תשע”ח

שיעור 25 – מוצש”ק פר’ משפטים תשע”ח

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 24 – מוצש”ק פר’ בשלח תשע”ח

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 23 – מוצש”ק פר’ בא תשע”ח

שיעור 22 – מוצש”ק פר’ וארא תשע”ח

שיעור 21 – מוצש”ק פר’ שמות תשע”ח

שיעור 20 – מוצש”ק פר’ ויחי תשע”ח

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 19 – מוצש”ק פר’ ויגש תשע”ח

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 18 – מוצש”ק פר’ וישב תשע”ח

השבוע, מסיבות טכניות – אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

להוריד השיעור בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 17 – מוצש”ק פר’ ויצא תשע”ח

שיעור 16 – מוצש”ק פר’ תולדות תשע”ח

שיעור 15 – מוצש”ק פר’ חיי שרה תשע”ח

שיעור 14 – עש”ק פר’ וירא תשע”ח

שיעור 13 – עש”ק פר’ לך לך תשע”ח

שיעור 12 – עש”ק פר’ נח תשע”ח

שיעור 11 – עש”ק פר’ נצבים-וילך תשע”ז

שיעור 10 – עש”ק פר’ כי תצא תשע”ז

שיעור 9 – עש”ק פר’ שופטים תשע”ז

שיעור 8 – עש”ק פר’ ראה תשע”ז

שיעור 7 – עש”ק פר’ עקב תשע”ז

שיעור 6 – עש”ק פר’ ואתחנן תשע”ז

שיעור 5 – עש”ק פר’ דברים תשע”ז

שיעור 4 – עש”ק פר’ מטות-מסעי תשע”ז

שיעור 3 – עש”ק פר’ פינחס תשע”ז

שיעור 2 – עש”ק פר’ בלק תשע”ז

שיעור 1 – עש”ק פר’ חוקת תשע”ז

You may also like...

Leave a Reply