שו”ת אקטואליות #61 – הרב גדלי’ אבערלאנדער (כ”א אלול תשפ”א) {אנגלית}

נמסר בשידור חי, עבור אתר Anash.org

השאלות:
0:52 מנהגינו (ע”פ מה שכותב אדה”ז בסידורו) שלהתרת נדרים יהיה בפני עדה שלמה – האם בזמן שיש סגר, ‏מותר לעשות התרת נדרים רק עם שלושה דיינים?
2:14 האם יש להקפיד ששלשת הדיינים יהיו עם חתימת זקן, או שגם אפשר לקחת בחור מיד אחרי הבר מצווה?
4:41 באם אי אפשר באופן אחר, האם אפשר לעשות התרת נדרים ע”י שליח שעומד בפני שלושה דיינים?
7:39 שנה הבאה יהי’ שנת השמיטה, לפי פס”ד אדה”ז צריך לעשות “פרוזבול” בפני בית-דין של שלשה בערב ראש השנה של תחילת שנת השמיטה – האם אפשר ששלשת הדיינים יהיו קרובים?
11:05 מי שנמצא בסגר וצריך להתפלל ביחידות, האם מותר לו לתקוע בתפילת לחש של מוסף (כשיטת הרדב״ז) ‏או שעדיף לא לעשות כן?
13:35 מי שנמצא בסגר וצריך להתפלל ביחידות, האם צריך להיזהר על מה שכתוב בשולחן ערוך שצריכים להמתין ולתקוע שופר ולהתפלל מוסף רק אחרי שלושה שעות ביום?
18:07 מי שנמצא בסגר וצריך להתפלל ביחידות ואין לו מי שיתקע עבורו רק בבוקר לפני תפילת שחרית, האם יכול לשמוע תקיעת שופר גם קודם התפילה?
19:22 מה עושים לגבי תשליך, אלו שנמצאים בסגר?
20:28 שמעתי שאפשר לנקות את כוסות הנרונים ביו”ט שני של חג בשינוי – באם אני משתמש בכל שבוע במברג (Screw Driver), האם אפשר להשתמש בזה ביו”ט? מה עוד נחשב שינוי בזה?
22:39 בהמשך למה שדובר בשיעור הקודם, שלכל מי שמבקש צדקה יש לתת אפילו רק סכום קטן מאוד, מה לגבי אלו שיושבים בכניסה למכולת מידי שבוע?

להורדת השיעור בפורמט MP3: לחצו כאן

You may also like...

Leave a Reply