0

דבר שיש לו מתירין בחמץ – הרב חיים שפירא (י”ז ניסן תשע”ח)

שיעור שנמסר ע”י ראש בית מדרש מנחם להוראה ומנהל רוחני דישיבת תות״ל – מאריסטאון בבית מדרש ‘נר ישראל’ שע”י מרכז ‘היכל מנחם’ – מאנסי, במסגרת שיעורי תורה יומיים בחול המועד פסח