0

תערובת יבש ביבש – הרב חיים שפירא (י”ז ניסן תשפ”א)

שיעור שנמסר ע”י ראש בית מדרש מנחם להוראה ומנהל רוחני דישיבת תות״ל – מאריסטאון בבית מדרש ‘נר ישראל’ שע”י מרכז ‘היכל מנחם’ – מאנסי, במסגרת שיעורי תורה יומיים בחול המועד פסח

0

הלכות נקיות חמץ והכשרת מטבח וכלים לפסח {בלה”ק ובאנגלית} – הרב גדלי’ אבערלאנדער (כ”ו אדר-א’ ניסן תשפ”א)

הלכות נקיות חמץ לפסח – לה”ק הלכות הכשרת מטבח וכלים לפסח – לה”ק Pesach Cleaning Guidelines – English Kashering Kitchen for Pesach – English