0

התוועדות “מתן תורה לאור החסידות” (כ”ז אייר תש”פ) – הרב מאניס פרידמאן

{התוועדות וירטואלי בשידור חי – לאור מצב הקורונה} אורגן ע”י כמה אברכים לע”נ הר”ר ישראל בהר”ר יואל זיסמאן ע”ה שפיצער שנלב”ע בקיצור ימים ולא השאיר זש”ק, י”ג ניסן תש”פ 

0

תאו ותכנשו בהילולא דרשב”י – כינוס התחזקות והתוועדות לכבוד היום הגדול (ליל ל”ג בעומר תש”פ)

{כינוס וירטואלי בשידור חי – לאור מצב הקורונה} אורגן ע”י ‘אור המעיין’ לע”נ הרה”ח ר’ אברהם אהרן הלוי בן הרה”ח ר’ שניאור זלמן יששכר געצל הלוי ע”ה רובאשקין, נפטר ט’ ניסן תש”פ נדבת משפחתו...