התוועדות (מלוה מלכה) מוצש”ק ט’-יו”ד כסלו תשפ”ב – הרב שמעון דעקסטער

לכבוד יום ההולדת ויום ההסתלקות וחג הגאולה של כ”ק אדמו”ר האמצעי נ”ע

You may also like...

Leave a Reply