התוועדות ג’ תמוז תשפ”ג, שנת הקהל – הרב יעקב משה וואלבערג

לכבוד יום הגדול והקדוש, יומא דהילולא רבא של כ”ק אדמו”ר ליובאוויטש זי”ע – ג’ תמוז תשנ”ד

You may also like...

Leave a Reply