“ובני קורח אסיר ואלקנה ואביאסף” – הרב דוד דובאוו (ט”ו מנחם-אב תש”פ)

ביאור נפלא על טעות קרח, וקליפת פרעה ומצרים. ובני קרח עשו תשובה ״משה אמת תורתו אמת (ב״ב ע״ד. תנחומא קרח י״א). ביאור נפלא עה״פ (וארא ו, כד) ״ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף״. למה נזכר שמם בפ׳ וארא ולא בפסוק ובני קרח לא מתו.
מ’לקוטי לוי יצחק’ לכ”ק הרה”ג והרה”ח המקובל ר’ לוי יצחק ז”ל שניאורסאהן
אביו של כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע

לקראת יום ההילולא – כ”ף מנחם-אב

You may also like...

Leave a Reply