התוועדות יו”ד שבט תשע”ז – הרב יעקב משה וואלבערג

יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע
ויום התחלת נשיאות של כ”ק אדמו”ר זי”ע

~ הווידיאו באיכות נמוכה ~

You may also like...

Leave a Reply