0

התוועדות “מתן תורה לאור החסידות” (כ”ז אייר תש”פ) – הרב מאניס פרידמאן

{התוועדות וירטואלי בשידור חי – לאור מצב הקורונה} אורגן ע”י כמה אברכים לע”נ הר”ר ישראל בהר”ר יואל זיסמאן ע”ה שפיצער שנלב”ע בקיצור ימים ולא השאיר זש”ק, י”ג ניסן תש”פ