0

כשיש חילוקי דעות בין הפוסקים והקבלה איך מכריעים – הרב נפתלי צבי ווייס (י”ז תשרי תש”פ)

שיעור שנמסר ע”י רב קהילת חב”ד – הר נוף בארה”ק בבית מדרש ‘נר ישראל’ שע”י מרכז ‘היכל מנחם’ – מאנסי, במסגרת שיעורי תורה יומיים בחול המועד סוכות