0

דבר שיש לו מתירין בחמץ (י”ז ניסן תשע”ח)

שיעור שנמסר ע”י הרב חיים שפירא, ראש בית מדרש מנחם להוראה ומנהל רוחני דישיבת תות״ל – מאריסטאון, בבית מדרש ‘נר ישראל’ שע”י מרכז ‘היכל מנחם’ – מאנסי, במסגרת שיעורי תורה יומיים בחול המועד פסח