פרשת בא, החודש הזה לכם: היינט איז א נייער טאג! – הרב אשר פרקש (פרשת בא תשפ”ב)

החודש לשון התחדשות, היינט איז א נייער טאג!
מבוסס: קדושת לוי פרשת בא ופרשת דברים; שפת אמת פרשת בא; אור התורה להצמח צדק פרשת בא; מאמר ציון במשפט תפדה תשל״ו; לקוטי שיחות חלק ט״ז פרשת החודש

You may also like...

Leave a Reply