התוועדות “מתן תורה לאור החסידות” (כ”ז אייר תש”פ) – הרב מאניס פרידמאן

{התוועדות וירטואלי בשידור חי – לאור מצב הקורונה}
אורגן ע”י כמה אברכים לע”נ הר”ר ישראל בהר”ר יואל זיסמאן ע”ה שפיצער
שנלב”ע בקיצור ימים ולא השאיר זש”ק, י”ג ניסן תש”פ

You may also like...

Leave a Reply