מאמר ד״ה באתי לגני תשכ״ב – הרב אשר פרקש (6 שיעורים) {עברית}

לקראת יו”ד שבט תשפ”ב

להורדת המאמר לחצו כאן

חלק ו׳ – תורת הבעל שם טוב על באה שבת באה מנוחה ותורת הרב המגיד על גדולים מעשי צדיקים ממעשה שמים וארץ, הסתירה והתיווך ביניהם וסיום המאמר.

חלק ה׳ – המשך הביאור בענין מה רבו ומה גדלו מעשיך ה׳, ענין אור מעין המאור, אור, שם ויכולת, נקודת הביאור בתורת הבעש״ט והרב המגיד בענין השבת.

חלק ד׳ – שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה: ביאור ענין אוא״ס למטה עד אין תכלית גם בנבראים דבי״ע, בלי גבול בכח ובפועל בצבא השמים ובצבא הארץ

חלק ג׳ – ביאור ענין ספירות אין קץ, משל הנר שמתפשט לכל עבר, אנת הוא חד ולא בחושבן, ענין הבלי גבול מתפשט גם אחרי הצמצום וגם בספירות דאצילות

חלק ב׳ – ביאור ענין אור אין סוף

חלק א׳ – סיכום הפרקים הראשונים עד כאן; פתיחה לפרק י״ב: אוצר העליון מהו? אור אין סוף למעלה עד קץ ולמטה עד אין תכלית, מהו הענין?

You may also like...

Leave a Reply