שיעור תניא [לבחורים] – הרב מענדל פערלאוו (מתעדכן)

כל עש”ק 2:15-3:00

שיעור 11 – עש”ק פר’ נצבים-וילך תשע”ז

שיעור 10 – עש”ק פר’ כי תצא תשע”ז

שיעור 9 – עש”ק פר’ שופטים תשע”ז

שיעור 8 – עש”ק פר’ ראה תשע”ז

שיעור 7 – עש”ק פר’ עקב תשע”ז

שיעור 6 – עש”ק פר’ ואתחנן תשע”ז

שיעור 5 – עש”ק פר’ דברים תשע”ז

שיעור 4 – עש”ק פר’ מטות-מסעי תשע”ז

שיעור 3 – עש”ק פר’ פינחס תשע”ז

שיעור 2 – עש”ק פר’ בלק תשע”ז

שיעור 1 – עש”ק פר’ חוקת תשע”ז

You may also like...

Leave a Reply