המשך תער”ב – הרב לימא וילהעלם (מתעדכן)

כל יום שני 8:30-10:00 בערב

להורדת חוברת המאמרים:

מאמרים ד”ה “שלח לך אנשים”, “כל מחלוקת שהיא לשם שמים”,

“זאת חקת התורה”, “מי מנה עפר יעקב” לחצו כאן

מאמרים ד”ה “בשעה שהקדימו”, “עוטה אור כשלמה”,

“ויחן שם ישראל”, “נשא את ראש בני גרשון” לחצו כאן

מאמר ד”ה “אתם נצבים” לחצו כאן

מאמרים ד”ה “ועתה ישראל”, “שופטים ושוטרים”,

“כי תצא” ו”והיה כי תבוא” לחצו כאן

להורדת כל השיעורים לחצו כאן

66 – ד”ה שלח לך אנשים תער”ב להורדה

65 – ד”ה שלח לך אנשים תער”ב להורדה

64 – ד”ה שלח לך אנשים תער”ב להורדה

63 – ד”ה שלח לך אנשים תער”ב להורדה

62 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

61 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

60 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

59 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

58 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

57 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

56 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

55 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

54 – ד”ה נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

53 – ד”ה ויחן שם ישראל – נשא את ראש בני גרשון תער”ב להורדה

52 – ד”ה ויחן שם ישראל תער”ב להורדה

51 – ד”ה ויחן שם ישראל תער”ב להורדה

50 – ד”ה ויחן שם ישראל תער”ב להורדה

49 – ד”ה ויחן שם ישראל תער”ב להורדה

48 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

47 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

46 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

45 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

44 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

43 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

42 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

41 – ד”ה עוטה אור כשלמה תער”ב להורדה

40 – ד”ה בשעה שהקדימו תער”ב להורדה

39 – ד”ה בשעה שהקדימו תער”ב להורדה

38 – ד”ה בשעה שהקדימו תער”ב להורדה

37 – ד”ה בשעה שהקדימו תער”ב להורדה

36 – ד”ה אתם נצבים – בשעה שהקדימו תער”ב להורדה

35 – ד”ה אתם נצבים תער”ב להורדה

34 – ד”ה אתם נצבים תער”ב להורדה

33 – ד”ה אתם נצבים תער”ב להורדה

32 – ד”ה אתם נצבים תער”ב להורדה

31 – ד”ה והיה כי תבא – אתם נצבים תער”ב להורדה

30 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

29 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

28 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

27 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

26 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

25 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

24 – ד”ה והיה כי תבא תער”ב להורדה

23 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

22 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

21 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

20 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

19 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

18 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

17 – ד”ה כי תצא תער”ב להורדה

16 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

15 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

14 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

13 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

12 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

11 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

10 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

9 – ד”ה שופטים ושוטרים תער”ב להורדה

8 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

7 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

6 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

5 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

4 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

3 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

2 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

1 – ד”ה ועתה ישראל תער”ב להורדה

You may also like...

Leave a Reply