עד דלא ידע – שכרות ביום קדוש כזה? – הרב נתן גוראריה (ט’ אד”ש תשע”ד)

You may also like...

Leave a Reply