שיעור בענין אני לדודי ודודי לי – העבודה הכי עיקרית בזמנים אלו – הרב מענדל פערלאוו (כ”ו אלול תשע”ז)

You may also like...

Leave a Reply