התוועדות יו”ד שבט תשס”ח – הרב יחזקאל סופר (קטעים)

You may also like...

Leave a Reply